VISI

Ke arah pengurusan kendiri untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang, kecemerlangan yang berkesinambungan terbaik di Sarawak.

MISI

Melaksanakan perkhidmatan dengan berlandaskan ciri-ciri budaya korporat Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu profesionalisme, khidmat penyayang dan kerja berpasukan serta memberi perkhidmatan menyeluruh dengan penglibatan badan-badan sukarela.

OBJEKTIF

Menentukan perkhidmatan yang diberi selaras dengan objektif-objektif Kementerian Kesihatan Malaysia

MOTO

Melayan anda… Layanan kekeluargaan