DESK OFFICER BAGI URUSAN SUMBER MANUSIA

BIL. NO. SAMBUNGAN JAWATAN CATATAN
1. Ext 104 KETUA UNIT SUMBER MANUSIA
2. Ext 339 Pakar Perubatan (Kontrak)
Pegawai Perubatan (Kontrak)
Pegawai Tadbir dan Diplomatik
Pegawai Teknologi Maklumat
Pegawai Farmasi
Pegawai Sains
Pegawai Pemulihan Fisioterapi
Pegawai Pemulihan Carakerja
Pegawai Tadbir Rekod Perubatan
Pegawai Dietatik
Pegawai Optometrik
Pegawai Psikologi
Pegawai Kerja Sosial
Jurutera
Pengajar
Ketua Penyelia Jururawat
Ketua Jururawat
Penyelia Jururawat
Juru X-Ray
Juruproses Filem
Seasonal Kontrak
3. Ext 339 Pen. Pegawai Tadbir
Pen. Pegawai Tadbir Rekod
Pen. Pegawai Tadbir Stor
Pen. Pegawai Teknologi Maklumat
Pen. Pegawai Hal Ehwal Islam
Pen. Pegawai Keselamatan
Pen. Jurutera
Pembantu Tadbir (P/O)
Pembantu Tadbir (Kewangan)
Pembantu Tadbir (Rekod Perubatan)
Pembantu Keselamatan
Juruteknik Komputer
Pembantu Am Pejabat
Pekerja Am
Pembantu Hospital Rendah
Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran
4. Ext 106 JUSA
Pakar Perubatan
Pegawai Perubatan
5. Ext 338 Jururawat
(Abjad Nama A – M)
6. Ext 338 Jururawat
(Abjad Nama N – Z)
7. Ext 107 Jururawat Masyarakat
8. Ext 119 Pegawai Perubatan Siswazah (Houseman)
9. Ext 129 Juruteknologi Makmal Perubatan
Pembantu Perawatan Kesihatan
Pemandu Kenderaan
10. Ext 119 Penolong Pegawai Perubatan
Jurupulih Perubatan Fisioterapi
Jurupulih Perubatan (Carakerja)