Project Description

PENGENALAN

Unit Pentadbiran Am mempunyai 13 orang Pegawai Khidmat Pelanggan, Pentadbiran Pejabat mempunyai 1 orang Pembantu Tadbir Kanan, 3 orang Pembantu Tadbir (P/O) dan 3 orang Pembantu Am Pejabat dan 5 orang Pemandu Kenderaan Bermotor.

OBJEKTIF

Memastikan perkhidmatan pengurusan fail, registry, telefonis, pengangkutan dan surat menyurat berjalan dengan lancer dan tepat pada masa yang ditetapkan.

SKOP PERKHIDMATAN

  1. Perkhidmatan Pentadbiran Pejabat
  2. Khidmat Pengangkutan
  3. Khidmat Pelanggan
  4. Perkhidmatan Perpustakaan Hospital