Project Description

PENGENALAN

Unit Keselamatan mempunyai lima (5) orang kakitangan yang diketuai oleh seorang Penolong Pegawai Keselamatan Kanan Gred KP32.

OBJEKTIF

  1. Memastikan bahan, perkara-perkara dan maklumat rahsia rasmi dan perkara Rasmi Kerajaan tidak terdedah tanpa kebenaran yang boleh mendatangkan bahaya kepada kepentingan Malaysia.
  2. Menentukan kesetiaan penjawat awam terhadap Kerajaan tidak dipertikaikan sepanjang perkhidmatannya.

SKOP PERKHIDMATAN

  1. Melaksanakan Inspektorat Keselamatan Perlindungan di Jabatan / Unit di Hospital Miri dan menyediakan penentuan-penentuan kelengkapan dan bahan-bahan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan.
  2. Melaksanakan pemeriksaan dan penyiasatan keselamatan di Jabatan / Unit di Hospital Miri untuk menentukan sama ada Arahan Keselamatan dipatuhi atas perbuatan-perbuatan yang melanggar keselamatan.
  3. Merancang dan melaksanakan program Keselamatan Perlindungan kepada semua pegawai dan kakitangan awam dari semasa ke semasa mengikut keperluan atau permintaan.