Project Description

PENGENALAN

Unit Hasil adalah salah satu daripada unit di bawah Jabatan Pengurusan dan di ketuai oleh seorang Ketua Seksyen Kewangan dan Akaun, seorang Pembantu Tadbir Kanan , 10 Pembantu Tadbir N17, 2 Pegawai Khidmat Pelanggan dan seorang Pembantu Am Pejabat.

OBJEKTIF

Memastikan kutipan hasil kerajaan melalui bayaran perubatan dimaksimumkan dan tungggakan serta pengecualian diuruskan dengan cekap.

SKOP PERKHIDMATAN

  1. Merekod pendaftaran pesakit (Pesakit Luar, Pesakit Dalam Dan Pesakit Harian) ;
  2. Mengendalikan urusan pembayaran bil rawatan hospital;
  3. Mengendalikan bil-bil rawatan hospital yang tertunggak dengan mengeluarkan Surat Peringatan ;
  4. Mengurus pemohonan pengecualian atau pengurangan bil rawatan pesakit.