Project Description

PENGENALAN

Visi perkhidmatan kesihatan mental di Malaysia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai psikologi yang sihat dan seimbang di mana memberi penekanan kepada promosi kesihatan mental dan pencegahan masalah psikologi. Ia juga bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan bagi mereka yang kurang upaya kronik, menyediakan kemudahan yang bersesuaian dan mencukupi untuk penjagaan pelanggan bagi memastikan potensi optimum dan peluang untuk kesedaran dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat dan negara.

Dasar kesihatan mental negara adalah selaras dengan lapan matlamat kementerian kesihatan iaitu: fokus kepada kesihatan, fokus kepada individu, memaklumkan, penjagaan diri, perkhidmatan yang akan disediakan berdekatan dengan rumah. Pelancaran perkhidmatan yang disesuaikan dengan keperluan individu dan keberkesanan perkhidmatan yang cekap.

OBJEKTIF

Objektif adalah selaras dengan Dasar Kesihatan Mental Kebangsaan bagi menyediakan:

 1. Komprehensif, perkhidmatan yang cekap dan berkesan, termasuk pesakit luar, pesakit dalam, perkhidmatan kemasyarakatan, perkhidmatan khas mengkaji kanak-kanak dan remaja, warga tua, dan lain-lain
 2. Perkhidmatan psikiatri bersepadu dalam penjagaan arus perdana umum kesihatan dan perkhidmatan yang berterusan dari klinik kesihatan ke hospital dan sebaliknya.
 3. Mempromosi perkhidmatan kesihatan mental untuk penduduk umum dan kumpulan sasaran tertentu.
 4. Kerjasama pelbagai sektor dan peluang untuk penyertaan masyarakat.
 5. Latihan untuk semua peringkat sumber manusia.
 6. Pemantauan piawaian oleh petunjuk prestasi utama, Pengiktirafan dan Kelayakan prosedur khas seperti ECT.
 7. Penyelidikan.
 8. Perkhidmatan yang mematuhi undang-undang, menghormati hak-hak asasi manusia.

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Terdapat pelbagai sumber yang pesakit boleh mendapat akses kepada psikiatri dan kesihatan mental. Antaranya adalah:

 1. Pengamal swasta
 2. Lain-lain pakar
 3. Guru
 4. Kaunselor
 5. Psikologi
 6. Pekerja kesihatan mental yang lain/NGO.

Perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental menyediakan perkhidmatan pesakit luar dan perkhidmatan pesakit dalam.

Perkhidmatan pesakit luar boleh didapati di semua peringkat kemudahan jagaan kesihatan. Ini mungkin disediakan dalam kedua-dua kemudahan kesihatan awam dan swasta dalam penjagaan kesihatan utama, hospital pakar, pakar hospital dan hospital psikiatri.

 1. Pencegahan
  • pencegahan penyakit tertentu,
  • intervensi awal terhadap penyakit
   • Kenalpasti populasi yang berisiko
   • Pemeriksaan terhadap populasi yang berisiko
 2. Penilaian
 3. Diagnosis
  • Diagnosis yang tidak pasti dari Klinik Kesihatan Primer dan Hospital bukan pakar patut dirujuk kepada pakar Psikiatri (Klinik Pakar)
 4. Rawatan
  • Rawatan farmakologi (ubatan)
  • Rawatan psikiososial
  • Pesakit yang sedang menjalani rawatan dari klinik dan hospital biasa tetapi tidak memberi tindakbalas terhadap rawatan tersebut perlu dirujuk kepada pakar psikiatri.
 5. Rehabilitasi
  • Pesakit yang memerlukan perkhidmatan pemulihan yang khusus perlu dirujuk kepada pakar psikiatri atau hospital psikiatri.
 6. Latihan
  • latihan kakitangan kesihatan bersekutu
  • latihan kesihatan profesional
 7. Penyelidikan

PERKHIDMATAN PESAKIT DALAM
Perkhidmatan pesakit dalaman terbahagi kepada pelbagai kategori di hospital (hospital biasa, hospital pakar dan hospital psikiatri). Perkhidmatan ini termasuk :-

 1. Promosi / advokasi
 2. Pencegahan
 3. Pemeriksaan
 4. Diagnosis
 5. Rawatan
  • mengalakkan pesakit dalaman untuk discaj awal
  • mengoptimumkan rawatan
 6. Pusat rawatan harian / pemulihan
  • memastikan rawatan yang berterusan
  • pemulihan psychososial
  • diuruskan oleh kumpulan dari pelbagai bidang dengan kerjasama masyarakat
 7. Perkhidmatan asas kesihatan mental kepada masyarakat
 8. Latihan
  • CME dan lepasan graduan latihan psikiatri
 9. Penyelidikan