Project Description

PENGENALAN

Jabatan Otorinolaringologi ditubuhkan pada Januari 2003. Ianya menyediakan perkhidmatan pesakit luar dan pesakit dalam wad.

SKOP PERKHIDMATAN

  1. Menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar dan menyediakan rawatan serta perkhidmatan pesakit dalam di wad.
  2. Memeriksa dan diagnosis masalah pendengaran sebagai contoh dikalangan kanak-kanak pada peringkat awal dan memberi perkhidmatan serta pemulihan untuk mencegah terbantutnya perkembangan pertuturan.
  3. Menyediakan rawatan pembedahan.
  4. Mengesan kehadiran kanser di kalangan pesakit serta melakukan rawatan susulan kepada pesakit kanser.
  5. Merawat dan menerima kes-kes kecemasan/bukan kecemasan yang dirujuk dari Hospital Bintulu, Hospital Marudi, Hospital Lawas, Hospital Limbang termasuk Hospital Swasta/Klinik Swasta dan Klinik Kesihatan Kerajaan di Zon Utara Sarawak.