Project Description

PENGENALAN

Jabatan Oftalmologi di Hospital Miri mulai beroperasi pada tahun 1991. Unit ini merangkumi pembedahan mata di tiga tempat iaitu wad pembedahan mata lelaki (pesakit lelaki), wad pembedahan sakit puan (pesakit perempuan) dan wad pembedahan kanak-kanak (pesakit kanak-kanak). Purata kehadiran pesakit adalah melalui temujanji dan rujukan sahaja. Purata kehadiran untuk sehari adalah di antara 90-110 pesakit.

SKOP PERKHIDMATAN

  1. Sebagai pusat rujukan secondary berkenaan perawatan penyakit mata
  2. Melakukan penyaringan mata untuk mereka yang diperlukan.
  3. Melaksanakan program-program kesedaran masyarakat seiring dengan polisi kementerian kesihatan Malaysia.
  4. Menjadi pusat latihan ‘primary care giver’.