Project Description

PENGENALAN

 • Jabatan Kecemasan dan Trauma (ETD) menyediakan Perkhidmatan Perubatan Kecemasan dan Trauma (EMTS), yang merupakan garis depan dan perkhidmatan kritikal Kementerian Kesihatan (KKM).
 • Ia adalah satu domain khusus yang menawarkan penjagaan klinikal kepada pelbagai jenis penyakit, penyakit atau kecederaan akut
 • Ini melibatkan penyediaan rawatan perubatan kritikal kecemasan yang merangkumi komponen diagnostik, resusitasi dan penstabilan dan intervensi penjimatan nyawa.

OBJEKTIF

 1. Menyediakan perkhidmatan EMTS yang segera , tepat dan muktamad
 2. Menyediakan penjagaan bersepadu dan menyeluruh yang lancar dan berterusan dari penjagaan pra- hospital melalui perkhidmatan hospital.
 3. Untuk memberikan ” pengurusan kualiti ” dalam semua pengurusan antara fasa kritikal dari penjagaan pra-hospital melalui triage yang mengasingkan kepada pelbagai zon pengurusan yang berdedikasi yang mengikut keutamaan kes.
 4. Memberi bantuan pernafasan yang cekap dan berkesan dan penstabilan serta perkhidmatan diagnostik yang tepat dan intervensi menyelamatkan nyawa yang kritikal.
 5. Pengurusan pesakit kritikal hendaklah dijalankan oleh pasukan yang cekap terdiri daripada kakitangan mahir termasuk pakar, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan , jururawat dan lain-lain kakitangan penjagaan kesihatan

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

 1. Penjagaan Pra-hospital :
  • Pengurusan panggilan kecemasan
  • Perkhidmatan ambulans : responder Pertama, gerak balas kecemasan dan pemindahan antara fasiliti
  • Pengurusan kemalangan dan bencana besar
  • Perlindungan perubatan untuk acara besar dan perhimpunan besar-besaran
 2. Perkhidmatan berasaskan Hospital:
  • Triage
  • Penjagaan Kecemasan Klinikal: Resusitasi dan Penjagaan Kritikal, Penjagaan Semi Kritikal, Penjagaan Bukan Kritikal
  • Pemerhatian
  • OSCC