SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIKAL UNTUK FASILITI ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (FEMS), BIO-MEDICAL ENGINEERING MAINTENANCE SERVICES (BEMS), CLEANSING SERVICES (CLS) DAN CLINICAL WASTE MANAGEMENT SERVICES (CWMS) UNTUK UNIT HEMODIALISIS, KLINIK KESIHATAN BATU NIAH, MIRI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Click Here