Perhimpunan Bulanan Bagi Bulan Ogos
Tarikh : 03 Ogos 2018
Anjuran: Jabatan O&G & Pediatrik dengan kerjasama Unit Latihan Hospital Miri