CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION TALK PROGRAMME MIRI HOSPITAL
TOPIC : PERANAN PEGAWAI KERJA SOSIAL PERUBATAN DALAM KES OSCC
SPEAKER : MISS NORLIDA BINTI SAMAT
DATE : 28 FEBRUARI 2020
TIME: 8:15 AM
VENUE : SEMINAR ROOM, NURSES HOME
COORDINATOR : HOSPITAL TRAINING COMMITTEE & MEDICAL DEPARTMENT MIRI