PERHIMPUNAN BULANAN BAGI BULAN FEBRUARI 2018 ANJURAN BERSAMA UNIT LATIHAN, JABATAN OTORINOLARINGOLOGI, JABATAN ORTHOPEDIK & JABATAN RADIOLOGI HOSPITAL MIRI.