CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION TALK PROGRAMME MIRI HOSPITAL
DATE : 09 MARCH 2018
SPEAKER : MAS BINTI JALI
TOPIC : EXIT POLICY & KEBERHUTANGAN SERIUS KAKITANGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
COORDINATOR : PSYCHOLOGY & COUNSELLING UNIT & HOSPITAL TRAINING COMMITTEE
VENUE : SEMINAR ROOM NURSES HOME
TIME : 08:15 AM – 09:15 AM