CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION TALK PROGRAMME MIRI HOSPITAL
TOPIC : TABUNG BANTUAN PERUBATAN
SPEAKER : MR ABU BAKAR BIN ISDAEL
DATE : 01 MAC 2019
TIME: 8:15 AM
VENUE : SEMINAR ROOM, NURSES HOME
COORDINATOR : HOSPITAL TRAINING COMMITTEE & JABATAN KERJA SOSIAL PERUBATAN MIRI