TENDER & SEBUTHARGA

NOTIS SEBUTHARGA

 

1. Sebutharga adalah dipelawa dan terbuka kepada syarikat yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sarawak atau Kementerian Kewangan Malaysia untuk
membuat tawaran masa ini bagi membekal kepada Kerajaan Perkhidmatan seperti berikut : 

 

BIL. TAJUK
KELAYAKAN
Tarikh Taklimat & Lawatan Tapak Tarikh Tutup SebutHarga
1

No. Sebutharga :

HMIRI/2017/SH/09

 

SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN
KAFETERIA DI HOSPITAL MIRI, SARAWAK BAGI TEMPOH DUA(2) TAHUN

 

 

 

i)   Perakuan Pendaftaran dengan kewangan

 

Kod Bidang : 040103
(Makanan Bermasak Islam ) 221506
(Menyewa Ruang Niaga)

 

 

ii)   Taraf/Jenis Syarikat ;

     BUMIPUTERA/BUKAN

     BUMIPUTERA

iii) Berdaftar dalam NEGERI SARAWAK sahaja

 

 


 

WAJIB HADIR

13 Jun 2017
( SELASA ) @ 8.30 Pagi

 

LOKASI :

Bilik Mesyuarat, Jabatan Psikiatrik

Hospital Miri 

 

 

 

20 Jun 2017 @
(SELASA) 

12.00 Tengahari

 

 

2. Syarikat yang ingin menyertai sebutharga ini hendaklah berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sarawak atau Kementerian Kewangan Malaysia serta mempastikan yang pendaftaran syarikat mereka masih lagi sah. Sebutharga - Sebutharga hendaklah dikemukakan dengan menggunakan Lampiran Q yang didapati dari Unit Perolehan , Hospital Miri, Jalam Cahaya, 98000 Miri dengan percuma. Sebutharga yang tidak menggunakan Lampiran Q asal yang dikeluarkan oleh pejabat ini akan ditolak.

 

3. Syarikat - syarikat yang berminat untuk menyertai sebut harga ini hendaklah mengemukakan salinan asal Sijil Akuan Pendaftaran Kewangan dan Sijil Taraf Bumiputera (STB)(Jika berkaitan), semasa mengambil dokumen sebutharga. Bagi lawatan tapak, PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran Kewangan WAJIB hadir semasa lawatan tapak. Kontraktor/syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai lain untuk hadir ke sesi LAWATAN TAPAK ini. Kegagalan mematuhi syarat ini akan menyebabkan penyertaan sebutharga tidak dapat dipertimbangkan.

 

4. Sebut harga yang telah lengkap diisi, hendaklah dimasukkan ke dalam sampul berukuran 10" x 15" dan dimeteraikan serta di atasnya bertanda "SULIT" dan bertulis tajuk dan nombor sebut harga. Sebut harga hendaklah dihantar secara pos atau serahan tangan ke alamat perikut :

                                         Peti Sebutharga (Pejabat Am)
                                        Pengarah Hospital
                                        Hospital Miri,
                                        Jalan Cahaya, LoPeng
                                        98000 Miri, SARAWAK

S. Kerajaan tidak terikat untuk menerima sebut harga yang paling rendah dan kerajaan berhak memilih mana-mana tawaran daripada penyebut harga yang berpatutan. Keputusan Jawatankuasa Pemilihan Sebutharga ini adalah MUKTAMAD.

Sebarang rayuan atau bantahan tidak akan dipertimbangkan.

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

"PENYAYANG, PROFESIONALISME DAN KERJA BERPASUKAN ADALAH BUDAYA KERJA KITA"

 

Saya yang menurut perintah,

 

DR. JACK WONG SIEW YU

Pengarah Hospital,

Hospital Miri

 

Tarikh : 31 MEI 2017

 


S.K          :    Residen Bahagian Miri                         

            :   Pegawai Daerah Miri           

   :   Pegawai Kesihatan Bahagian Miri

   :   CIDB Miri 

            :   Hospital Marudi

   :   Pejabat Daerah Marudi

   :   Papan Notis Hospital Miri

     

           **  (Untuk Papan Kenyataaan Tuan)

Emel 1GovUCSILA KLIK IKON DI ATAS UNTUK LOG MASUK EMEL 1GOVUC

Statistik Pengunjung

Hari ini24
Semalam136
Jumlah253561

Siapa Dalam Talian

Kami mempunyai 32 Para tetamu dan tiada rakan dalam talian

Page Loading Speed 0.30 Seconds